Nối hai modem Wifi không cần dây LAN

Ví dụ bạn cần nối mạng sang nhà hàng xóm, nhưng bên đó vẫn bắt được sóng wifi nhà bạn. Hãy làm cách sau để nối chúng lại với nhau mà không cần kéo dây LAN. Bài hướng dẫn này mình demo trên modem TP Link 741 (modem thứ cấp – nhận và phát lại, tạm gọi là modem B)
1. Đổi IP cho modem B
d1.jpg
2. Tiếp theo vào thẻ: Wireless >> Wireless setting. Đánh dấu kiểm vào: Enable WDS Bridging
3. Bấm vào nút: Survey để nó scan sóng wifi đang có sẵn, ví dụ của tôi
e1.jpg
Ví dụ tôi bấm “connect” ở wifi có tên: Server, và nó sẽ tự động Get thông tin như sau:
d2.jpg
Như hình trên, ở phần Key type (kiểu khóa) chọn như hướng dẫn. (nếu wifi của bạn có password, nếu không đặt password thì chọn: None.
Bấm save rồi cho modem khởi động lại là hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *