VÈ: VA MỤ NOỌC NOỌC

Một số bài ca dao, dân ca, hò, vè của Lý Hòa


Va mụ noọc noọc

Trăng kia đã moọc

Nác kia đã lên

Chèo sang bên kêng

Bủa năm bảy tộ

Con cá lồ lộ

Con cá ông voi

Tiền năm bảy lòi

Mua chi chẳng hết

Tay cầm con lệc

Tay cầm con lươn

Bên bay hãy ươn

Bên choa hãy thải

Va mụ bán vải

Chảy máu đầu cầu

Va mụ bán bầu

Bầu xắt tầng then

Va mụ bán ceng

Ceng chua như dấm

Va mụ bán nấm

Toọc tốc toọc tai

Va mụ bán khoai

Ngá mồm ngá mép

Va mụ bán tép

Tép dảy sòi sói

Va mụ bán mói

Mói mặn như tường

Va mụ bán hương

Hương thơm phực phức

Va mụ bán mực

Mực đen thui thui

Va mụ bán chui

Chui  dọn thàu lạu

Va mụ bán cạo

Cạu mất một cấy

Va mụ bán giấy

Giấy mất một tờ

Va mụ bán chỉn tơ

Chỉn tơ mất một tượi

Va mụ bán dưa giá, dưa bần

Không thêm không thắt

Ngủ cục ngủ rụ

Nằm đêm không ngủ

Sẳn cối sãn tày

Ta đâm mụ đi.

*   *

*

Mụ ngồi mệ kể

không biết mấy trăm xâu

Cấy thằng rèo trâu

Thì sắm rợ mũi

Cấy thằng đi củi

Thì sắm đòn xóc

Cấy thằng ăn móc

Thì sắm cái cạo

Cấy thằng nấu cháo

Thì sắm cái bung

Cấy thằng ăn chùng

Thì đập cho chết

Cấy con con nít

Thì để mà nuôi

Con cá buôi

Thì để mà loọc

Cấy con cá thóc

Thì để  nấu ceng

Con cá heng

Thì để mà kho

Con cá bò

Thì để mà náng

Cấy béng táng

Thì để mà ăn

*

*      *

Bơ bay nụ nhủ

Sắm khăn sắm mủ

Sắm chảo anh ăn

Sắm tiền anh đi cấy

Mùa màng cắt lấy

Chuối hái nuôi con

Chớ khóc nỉ non

Mà lòng thảm hại

Những buồng say sưa

Đi về mà giổ con

Để cho con bú

Khoai lang khoai rú

Khoai rú khoai rê

Củ mô to cất vào làm giống

Ăn rồi thì gác lên tra

Chớ cho ai tha mà mòn

Thùng mắm cho chí thùng dưa

Ăn rồi đậy lại kẻo toi đục vào

Ấp chén thì chớ chồng cao

Một mai té xuống tan hao cửa nhà

Đi chợ thì chớ ăn quà

Mà nghe chúng bạn rầy rà bữa trưa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *